Blogs

Filter hier de blogs op onderwerp:

Van EPC naar NTA 8800. Waarom vierkante meters na 1 januari 2021 nóg belangrijker zijn geworden

05-02-2021
Door Cas Jansen

In 2015 werd in Nederland definitief het energielabel voor woningen gelanceerd. Aan de hand van...

Spoedeisend belang in kort geding tot ontruiming: niet alleen haastige spoed maakt de uitkomst goed

02-10-2020
Door Albert van Dijk

Het gerechtshof Den Haag heeft op 29 september 2020 een...

'As is, where is', genoeg om aansprakelijkheid te voorkomen?

07-08-2020
Door Suzanne Nooteboom

Wanneer wordt overgegaan tot aan- en verkoop van vastgoed heeft als uitgangspunt te gelden dat...

De grenzen aan artikel 7:226 lid 1 BW “Koop breekt geen huur”

31-07-2020
Door Ynze Kliphuis

"Ik bepaal toch zelf wel hoe ik mijn appartement verbouw?"

24-07-2020
Door Cas Jansen

"Hun hebben het gedaan"; het komt allemaal door de coronacrisis!?

15-07-2020
Door Jan Jaap Blok


Einde van de huur; laat alles maar achter!?

19-06-2020
Door Jan Jaap Blok

Het financieringsvoorbehoud en de inspanningsverplichtingen van de koper

15-06-2020
Door Laurens Kleine

Verplichte sluiting vanwege overheidsmaatregelen door Corona een gebrek?

29-05-2020
Door Michel Visser


Bestuurlijke boete van €20.500,- wegens verhuur via AirBnB niet gematigd

01-05-2020
Door Laurens Kleine

De burgemeestersluiting (II): wat kan ik ertegen doen?

14-02-2020
Door Jan Jaap Blok

Aanstaande wetswijziging: verbetering positie schuldeiser turboliquidatie

22-01-2020
Door Fisherman Advocaten


Termijn omzetten naar eeuwigdurende erfpacht Amsterdam verlengd tót 8 januari 2020!

03-01-2020
Door Jan Jaap Blok

De gebrekenregeling bij de (ver)huur van bedrijfsruimte: trekt de verhuurder altijd aan het kortste eind?

02-01-2020
Door Michel Visser

De Brexit, wat heb ik ermee te maken?

12-12-2019
Door Michel Visser


Uw pand gesloten door de burgemeester? Een korte schets van de mogelijkheden

22-11-2019
Door Michel Visser

Dringend eigen gebruik of toch het bestemmingsplan?

14-10-2019
Door Michel Visser

Altijd opzeggen per aangetekende brief of deurwaardersexploot?

20-08-2019
Door Michel Visser


De bestemming in de huurovereenkomst - deel I over de exploitatie van commercieel vastgoed

01-08-2019
Door Michel Visser

Huurprijswijziging, hoe en wanneer?

18-07-2019
Door Fisherman Advocaten

Denk aan de pop-up store bij leegstand van je bedrijfspand!

02-01-2017
Door Michel Visser


Is het mogelijk een betalingsregeling die wordt nagekomen alsnog eenzijdig te beëindigen?

10-10-2016
Door Michel Visser

Gevolgen van het niet volledig informeren van de beslagrechter

11-09-2016
Door Michel Visser

Zorgvastgoed: huurbescherming bij een woonbegeleiding en huurovereenkomst?

01-08-2016
Door Michel Visser


Buitengerechtelijke vernietiging huurovereenkomst toegestaan bij dwaling servicekosten?

06-06-2016
Door Michel Visser

Kunnen tegenvallende bezoekersaantallen een gebrek vormen?

23-05-2016
Door Michel Visser

Structurele wanverhouding ook bij verhuur winkelruimte?

08-05-2016
Door Michel Visser


Te laat met het indexeren van de huur. Kans gemist? Of toch niet?

11-04-2016
Door Michel Visser

De afhankelijke woning en onderhuurbescherming

29-03-2016
Door Michel Visser

Hoe voorkom ik het betalen van een verhuiskostenvergoeding bij een renovatievoorstel?

11-03-2016
Door Michel Visser


Huurrecht: wanneer verjaart een beroep op vernietiging van een afwijkend beding?

29-02-2016
Door Michel Visser

Vergoedingsactie van de huurder ter zake ongerechtvaardigde verrijking van de verhuurder. Mogelijk?

15-02-2016
Door Michel Visser

Hoe zit het met het retentierecht van de verhuurder? Mag je gewoon de sloten vervangen?

18-01-2016
Door Michel Visser


Tip: laat echtgeno(o)t(e) altijd meetekenen voor borgstelling!

07-12-2015
Door Michel Visser

Schuldenaar wil niet over vermogenspositie verklaren! Lijfsdwang toegestaan?

09-11-2015
Door Michel Visser

Incasso: een vonnis is 20 jaar geldig! Maak daar gebruik van

04-01-2015
Door Michel Visser