Fisherman Advocaten is een 'cut to the bone' nichekantoor op het gebied van het huurrecht en aan- en verkoop van vastgoed. Maatwerk is wat de klok slaat. Gespecialiseerd, no-nonsense en eenvoud. Dat zijn termen die Fisherman kenmerken. Fisherman richt zich daarbij hoofdzakelijk op het juridisch beheer van uw vastgoedportefeuille met de focus op het huurrecht.

Over ons

Wij kennen de branchespecifieke wet- en regelgeving en volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij kunnen u daar indien gewenst ook meer over vertellen tijdens de seminars die wij regelmatig organiseren.

Onze advocaten beschikken over uitgebreide deskundigheid en ervaring. Niet alleen vanuit onze dagelijkse praktijk, maar ook vanwege het feit dat wij op de gebieden van huurrecht en vastgoedtransacties doceren. Zo kunnen wij snel, adequaat en oplossingsgericht adviseren en zo nodig procederen.

Specialisatie

Fisherman is gespecialiseerd in het huurrecht en aan- en verkoop van vastgoed, waarbij Fisherman zich hoofdzakelijk richt op ondernemingen en vermogende particulieren. Wij mogen echter ook met enige regelmaat advocatenkantoren tot onze cliƫnten rekenen, die onze kennis inkopen.

Fisherman werkt waar mogelijk met vaste prijzen. Zonder voorbehouden en zonder kantoorkosten.

Onze specialisten

Fisherman is gericht op kwaliteit, maatwerk en eenvoud. Maak kennis met ons volledige team.

 

ONS TEAM

Ons nieuwste blog

SPOEDEISEND BELANG IN KORT GEDING TOT ONTRUIMING: NIET ALLEEN HAASTIGE SPOED MAAKT DE UITKOMST GOED

02-10-2020
door Albert van Dijk

Het gerechtshof Den Haag heeft op 29 september 2020 een uitspraak gewezen in een kort geding waarin de verhuurder, een woningcorporatie, onder meer ontruiming had gevorderd omdat huurder het gehuurde aan derden in gebruik gaf dan wel onderverhuurde. De juridische vraag of en zo ja in hoeverre dit een tekortkoming is die ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt, is een onderwerp op zich, maar laten wij in deze bijdrage buiten beschouwing. Zowel de kantonrechter als daarna het Hof oordeelden dat er hier sprake was van een toerekenbare tekortkoming die voldoende was voor de ontbinding en de ontruiming.

 

Relevant in deze kwestie is met name dat de kantonrechter oordeelde dat weliswaar aannemelijk was dat de vorderingen van verhuurder in een bodemprocedure zouden worden toegewezen, maar dat door de verhuurder onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat deze bodemprocedure niet kon worden afgewacht. Eigenlijk een letterlijke interpretatie van het begrip ‘spoedeisend belang’ dus. Hoewel dit niet de vaste lijn in de rechtspraak is, is het wel een misverstand dat regelmatig voorkomt.

 

Om die reden besteden we met deze bijdrage kort aandacht aan het arrest van Hof Den Haag, dat nog maar eens duidelijk maakt dat beoordeling van...

 

Lees verder »

Bekijk al onze eerdere blogs hier:

 

BLOGS