Algemeen

Met al hetgeen van doen heeft met vastgoed kunnen wij u van dienst zijn, dus: huurrecht woon-en bedrijfsruimte, huurrecht algemeen, koop/verkoop, VvE's, beroepsaansprakelijkheid van de makelaar etc.


Huurrecht

Al hetgeen van doen heeft met het huurrecht kunnen wij voor u verzorgen, hieronder enkele voorbeelden:

Algemeen

 • Huurincasso's
 • Opstellen huurovereenkomst roerende zaken
 • Opstellen huurovereenkomst woonruimte
 • Opstellen huurovereenkomst kantoor/ winkelbedrijfsruimte
 • Check/ nalopen bestaande huurovereenkomst met weergave punten voor aanpassingen

Winkelbedrijfsruimte

 • Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW
 • Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW
 • Beëindiging overeenkomst
 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten

Overige bedrijfsruimtes

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten
 • Beëindiging overeenkomst
 • Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW

Woonruimte

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten
 • Beëindiging overeenkomst

Koop/verkoop

Op het gebied van koop/verkoop kunnen we u onder meer van dienst zijn bij:

 • het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten
 • het voeren van onderhandelingen;
 • geschillen omtrent de nakoming van koopovereenkomsten en het afdwingen hiervan, zoals bijvoorbeeld in geval van gebreken (non-conformiteit) of het niet (tijdig) leveren of afnemen van de gekochte zaak.

VvE’s

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kunnen wij u onder meer van dienst zijn bij:

 • de begeleiding bij en de uitleg van (splitsings)reglementen;
 • allerhande VvE geschillen, zoals de verdeling van servicekosten.

Beroepsaansprakelijkheid makelaars

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd op het gebied van de beroepsaansprakelijkheid van makelaars. Het gaat daarbij zowel om tuchtzaken als civiele procedures.