Algemeen

Met al hetgeen van doen heeft met vastgoed kunnen wij u van dienst zijn, dus: huurrecht woon-en bedrijfsruimte, huurrecht algemeen, koop/verkoop, VvE's etc.


Huurrecht

Al hetgeen van doen heeft met het huurrecht kunnen wij voor u verzorgen, hieronder enkele voorbeelden:

Algemeen

 • Huurincasso's

 • Opstellen huurovereenkomst roerende zaken

 • Opstellen huurovereenkomst woonruimte

 • Opstellen huurovereenkomst kantoor/ winkelbedrijfsruimte

 • Check/ nalopen bestaande huurovereenkomst met weergave punten voor aanpassingen

Winkelbedrijfsruimte

 • Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW

 • Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW

 • Beëindiging overeenkomst

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten

Overige bedrijfsruimtes

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten

 • Beëindiging overeenkomst

 • Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW

Woonruimte

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten

 • Beëindiging overeenkomst


Koop/verkoop

Op het gebied van koop/verkoop kunnen we u onder meer van dienst zijn bij:

 • het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten

 • het voeren van onderhandelingen;

 • geschillen omtrent de nakoming van koopovereenkomsten en het afdwingen hiervan, zoals bijvoorbeeld in geval van gebreken (non-conformiteit) of het niet (tijdig) leveren of afnemen van de gekochte zaak.


VvE’s

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kunnen wij u onder meer van dienst zijn bij:

 • de begeleiding bij en de uitleg van (splitsings)reglementen;

 • allerhande VvE geschillen, zoals de verdeling van servicekosten.