In mijn eerdere blog over de inlichtingenplicht van de verhuurder ingevolge de Participatiewet (Wet werk en bijstand) beloofde ik nader te berichten over de reikwijdte van deze inlichtingenplicht.

De Participatiewet geeft hierover (namelijk) geen nadere informatie.

Reden waarom deze vraag was uitgezet bij het Ministerie.

Het antwoord van het Ministerie is als volgt:

“Op grond van artikel 64 onderdeel l ‘de instanties en personen die woonruimte verhuren’ van de Participatiewet kan het college inlichtingen opvragen aan verhuurders omtrent de bewoning (aantal personen) van een pand en door wie de kosten van de bewoning worden afgedragen.”

Bij deze.

Michel Visser (visser@fishermanadvocaten.nl)

Comment