Huurrecht

Al hetgeen van doen heeft met het huurrecht kunnen wij voor u verzorgen, hieronder enkele voorbeelden.

Algemeen

 • Huurincasso's
 • Opstellen huurovereenkomst roerende zaken
 • Opstellen huurovereenkomst woonruimte
 • Opstellen huurovereenkomst kantoor/ winkelbedrijfsruimte
 • Check/ nalopen bestaande huurovereenkomst met weergave punten voor aanpassingen

Winkelbedrijfsruimte

 • Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW
 • Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW
 • Beëindiging overeenkomst
 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten

Overige bedrijfsruimtes

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten
 • Beëindiging overeenkomst
 • Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW

Woonruimte

 • Huuropzegging conform de wettelijke vereisten
 • Beëindiging overeenkomst