Arbeidsrecht

De volgende diensten verzorgen wij voor u:

Voor de werkgever

 • Opmaken arbeidsovereenkomst
 • Check-up arbeidsovereenkomst
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst (bij overeenstemming partijen)
 • Check vaststellings- of beëindigingsovereenkomst
 • Ontslagvergunning aanvragen bij UWV (persoonlijke of bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid die langer dan 2 jaar heeft geduurd)
 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Kort geding bij conflicten (bijvoorbeeld omtrent loon, tewerkstelling of een concurrentiebeding)
 • Opzeggen arbeidsovereenkomst

Voor de werknemer

 • Procedure tot loonvoordering
 • Kort geding aanvechten ontslag op staande voet
 • Kort geding bij conflicten (bijvoorbeeld omtrent loon, tewerkstelling of een concurrentiebeding)
 • Kennelijk onredelijk ontslagprocedure
 • Aanvechten ontslag in strijd met opzegverbod