• Hermitage Amsterdam (map)
  • 51 Amstel
  • Amsterdam, NH, 1018 EJ
  • Netherlands

Seminar Woonfraude 27 oktober 2015 in de Hermitage te Amsterdam

22 juni en 25 augustus j.l. verzorgde Fisherman Advocaten in samenwerking met Controle Huurders (www.controlehuurders.nl) een seminar over woonfraude. 

Ingegaan werd op de zorgplicht van de verhuurder met betrekking tot het gehuurde. Zo dient de verhuurder aan te tonen dat hij niet weet of kan weten dat het gehuurde in strijd met de bestemming c.q. als illegaal logiesverblijf (AirBNB) werd/wordt gebruikt. 

Uitgangspunt: Verhuurder is aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen aan de zorgplicht te hebben voldaan.

27 oktober 2015 zal het seminar wederom worden georganiseerd. Wilt u ook komen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@fishermanadvocaten.nl

Agenda:
09.00u: Inloop en gelegenheid tot netwerken
09.15u: Praktijkvoorbeelden (Controle Huurders)
09.55u: Koffie en thee
10.10u: De zorgplicht (Fisherman Advocaten)
11.00u:  Einde seminar en gelegenheid tot netwerken

Locatie: Hermitage te Amsterdam, ingang Keizersgracht, Poesjkinzaal.

Datum: 27 oktober 2015